Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring (KF) är en sparform där dina pengar sätts in i en försäkring hos din bank. I en KF kan du köpa aktier, preferensaktier och fonder.

Skattereglerna är fördelaktiga för en kapitalförsäkring då du inte betalar skatt på försäljningar av värdepapper. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ca 1% av kapitalet och dina insättningar. Villkoren och avgifterna skiljer sig mycket från bank till bank, så jämför först olika försäkringar.

Fördelar:

  • Ingen skatt på vinster när du gör en försäljning i en kapitalförsäkring
  • Alla utdelningar är skattefria från svenska aktier
  • Du slipper deklarera affärerna, det sker automatiskt till skatteverket enligt schablonberäkning

Nackdelar:

  • Det finns en finansiell risk eftersom du inte äger din KF
  • Du kan inte göra avdrag på förluster som i en vanligt VP-depå
  • Vissa kapitalförsäkringar har höga avgifter

Hur fungerar en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringen fungerar som ett vanligt sparande, du kan löpande göra överföringar eller göra en engångsinsättning. Uttag kallas återköp och brukar ta omkring 1-3 bankdagar. Vissa KF:er är låsta under ett par års tid inann du kan göra uttag, så kontrollera vad som gäller innan du öppnar en försäkring. Kontot fungerar precis som ett investeringssparkonto med skillnaden att du personligen äger ISK:en.

Du kan även välja förmånstagare till din försäkring, vilket gör att pengarna betalas ut till den personen om du avlider oväntat.

Skatter och regler

Om du gör lyckade affärer med aktier och fonder så tjänar du på att ha en kapitalförsäkring efter alla affärer inom kontot är skattefria. Du behöver heller inte deklarera någon affär, utan schablonskatten på ca 1% skickas in till Skatteverket automatiskt.

Risker

Eftersom banken äger din kapitalförsäkring så har du inget investerarskydd från staten ifall försäkringsbolaget går omkull. Risken är liten för konkurs eftersom att bankerna har försäkringsrörelse frånskild i ett eget dotterbolag. Försäkringsbolag måste ha mer tillgångar än skulder samt en buffert så det finns trygghet i KF-formen.

Kapitalförsäkring