Kul att du är intresserad av aktiesparande! Det finns olika sätt du kan spara i aktier, antingen direkt i enskilda bolag eller via aktiefonder som placerar pengar i många olika bolag.

Bästa aktiemäklaren
Avanza Courtage från 1 kr
Inga avgifter
Öppna

Innan du börjar med aktier

När det kommer till aktier så är det viktigt att ha kunskap om hur man värderar bolag. Du bör kunna läsa en resultat- och balansräkning för att kunna bli framgångsrik på aktiehandel. Du bör också känna till börsens svängningar och hur det påverkar dina enskilda aktier och ditt eget humör. När en aktie går ner 20-30% så är det viktigt att du är övertygad om att din värdering och beräkning är rätt så att du inte blir rädd och säljer dina aktier. Att förlora pengar är mycket mer jobbigt mentalt än att tjäna pengar. Kom också ihåg att inflationen normalt tar 2% av din avkastning varje år (din köpkraft minskar). Dessutom tillkommer skatt på kapitalet.

Vilka nyckeltal ska man känna till?

Bra nyckeltal för aktier är P/E-talet (Price/Earnings) som sätter aktiepriset i relation till vinst per aktie. Måttet är kanske det mest använda när aktier diskuteras. Ett normalt P/E-tal på börsen är 15. Tillväxtbolag brukar ha runt P/E 20 och bolag som inte växer har P/E-tal på 8-10.

ROE (Return on Equity) eller avkastning på eget kapital på svenska är ett bra mått på hur effektiv ledningen är på att förränta bolagets pengar. Här brukar 20% ROE vara ett bra nyckeltal. Ju högre ROE desto bättre är bolaget och aktiekursen bör följa efter.

Direktavkastning är ett mått i procent som anger hur mycket en aktie delar ut i förhållande till aktiekursen. Normala direktavkastningar ligger på 3-5% och brukar vara uthålliga. Kommer du upp i 7-8% i direktavkastning så måste du fråga dig om inte en utdelningssänkning ligger i korten. Utdelningar brukar utgöra 50% av totalavkastningen från aktier så det är ingen dum idé att välja aktier som ger utdelning.

Skuldsättningsgrad är också ett viktigt tal för att mäta den finansiella risken i ett bolag (Skulder/Eget kapital). Om skuldsättningsgraden är under 1 så anses risken vara låg. Är den över 2 så har man mycket höga skulder. Då är det viktigt att bolaget är mycket lönsamt och har ett starkt rörelseresultat för att klara av räntebetalningarna.

Hur mycket tid ska man lägga på aktier?

Om du ska syssla med aktier så behöver du nog lägga ner 1-2 timmar om dagen. Om du inte har intresset eller tiden som brukar sparekonomer rekommendera passiva aktieindexfonder utan förvaltningsavgift. Avanza Zero är en fond som är gratis och som speglar de 30 mest omsatta bolagen på OMXS30-indexet. Ofta har fondförvaltare och enskilda investerare svårt att prestera bättre än indexfonderna. Därför är ett månadssparande i en aktieindexfond ingen dum idé.

Aktiesparande