Inflation är statens metod för att skatta befolkningen utan att de vet om det. Inflationsmålet ligger i Sverige på 2% per år, vilket på senare tid har varit svårt att uppnå. Inflation i sin praktiska betydelse betyder att pengars värde minskar med 2% per år så därför är det viktigt att få en avkastning på sparkonton över dessa två procent, annars gör man förlust.

inflation

Inflationsmålet

Inflationsmålet är något som Riksbanken har bestämt, att det skulle vara just 2% är dock inte självklart. Men att ha ett inflationsmål underlättar för statens skulder och hushållen skulder eftersom skulderna minskar i värde varje år. Därför har historiskt fastigheter varit bra att äga under tider med hög inflation. I ett deflationsscenario är det däremot negativt att äga fasta tillgångar eftersom skulderna och kontanters värde ökar i värde.

Riksbanken har det yttersta ansvaret för att inflationen är på en sund nivå i Sverige. Till hjälp har de verktyg som styrränta och expansiv penningpolitik såsom att köpa statsobligationer eller värdepapper för att öka penningmängden och på så satt skapa inflation.

Inflation