Investerarskydd är inte samma sak som insättningsgaranti, utan detta skydd gäller för värdepapper (aktier och obligationer) eller pengar stående på VP-konto och Investerarsparkontot. Skyddet träder i kraft när en bank eller institut går i konkurs. Ersättningen gäller upp till 250 000 kronor per bank eller mäklare. Ett sparkonto skyddas istället av den statliga insättningsgarantin.

Riksgälden är ansvarig för investerarskyddet. Beloppet som skyddas baseras på marknadsvärdet på värdepapprena under konkursdagen.

investeringsskydd

Investerarskyddet gäller för:

  • Privatpersoner
  • Företag och andra juridiska personer

Om du äger aktier direkt genom VP-konto eller Investeringssparkonto så äger du alltid dina aktier. Investeringsskyddet säkrar däremot dina kontanter på din depå ifall banken går i konkurs eller om de ”tappat” bort sitt register på vilka aktier du äger.

Banker och nätmäklare är skyldiga att hålla värdepapper som förvaras på kunders depåkonton avskilda från sina egna tillgångar.

Investerarskydd